Liên hệ

Hotline: 093 881 9 882

  Thông tin đăng ký kinh doanh:

  Người đại diện: Trương Trọng Hải
  Địa chỉ: 5H’ Hưng Phú, phường 9, quận 8, tp HCM
  Điện thoại: 0908442656
  email: truongtronghai@gmail.com
  MST: 8014492557